All posts by Bilal Fara-id (El-Khattabi)

Les in Tasawwuf van ibn Madani op tv kanaal Assadissa

Op donderdag 21 september 2023 kreeg ik de volgende aantekeningen op papier van wat verwoord is door de edele cheikh ‘Abdullah Madani op tv kanaal Assadissa van Marokko:

Wij genieten van de geneugten van vrijheid. Het onderwerp gaat wederom over Tazkiyyah, wat zuiveren betekent. En het voordeel dat je hierop wilt bereiken en vooral willen is het resultaat via aanbiddingen en dit resultaat heet: vrijheid.

Vrijheid zorgt voor:

  1. Een oogverblindende vrijheid الحرية الشارقة
  2. Een kracht dat “op stelten zet” القوة الخارقة
  3. De goede werken die rechtlijnig zijn
  4. De zegeningen van vooruit helpen en/of het vooruithelpen om te zegenen met de medemens

A. Een oogverblindende vrijheid الحرية الشارقة:

Dit is de machtigste en edelste en mooiste vrucht van al-Tasawwuf. En deze vrucht wordt niet gevoeld en ook niet verkregen behalve door degene die ernaar leeft; het is geen uitgesproken woord, en het is geen overgeleverd hadith en het is geen verhaal dat men elkaar in herinnering brengt.

En met deze vrijheid wordt er niet bedoelt wat de mensen her en der ervaren en bekend om staan en wat men ertoe aan zet en de stemmen ermee scanderen hier en daar.

Het is een vrijheid van een andere orde. En deze andere orde is het doel van ons bestaan en aanwezigheid en het is de reden van de openbaringen van Allah de Allerhoogste, wat Hij heeft doen nederdalen om ons ermee te bevrijden opdat wij een oogverblindende vrijheid beleven, waar we het over zullen hebben in onze zitting.

Het eerste onderwerp hierin is: Wat is deze vrijheid? Ten tweede: Wat zijn de verdiensten? Ten derde: Wat zijn de middelen om het te verwezenlijken. Ten vierde: Wat zijn de Maadjaalatuhaa. En ten vijfde: Wie zijn de bezitters ervan? En wat zijn de vruchten ervan en dat is de zesde.

De oogverblindende vrijheid, dat is de ontketening van de ziel uit haar gevangenschap in het lichaam alszijnde overstap naar onbekende genietingen, omdat er zielen (nufoos en arwaa7) zijn in veelvoud; die gevangen zijn in het binnenste van zijn ik. Deze arme ziel wil heel graag naar haar oorsprong, wat de hemelse contrijen is in de lucht, echter door de zware druk van gevangenschap van deze innerlijke kist, behoudt het haar genageld aan de grond en aardkorst (bodem).

En deze vrijheid wordt niet bereikt behalve wanneer deze ziel autonoom is en niet gebonden is aan de kist van dit lichaam of de kist van de grond, totdat er bevrediging is met deze vrijelijke hemelse rondgang, dat onbegrensd is en geen groepsdruk kent en volledige verzadigende vrijheid geniet.

De vrijheid waar de mensen het over hebben is de vrijheid dat iedereen wel kent als beschrijving. Echter de openbaringen van Allah zijn gekomen ter bevrijding van de menigte van deze aardse zandsbegrenzing; wat haar vast nagelt aan modder en aarde en zand. Deze arme ziel, dat altijd hulp inschakelt en genoten zoekt om terug te keren naar de oorsprong; wat in de lucht is en wat het ongeziene is en in de aanwezigheid met de meest edele gezelschap onder de Engelen.

En deze gevangenschap, daar is de mens laakbaar om en verantwoordelijk voor. Wil je ervaren bevrijd te zijn of stel je jezelf tevreden met modder?

Wanneer je op de hoogte bent van deze vrijheid en de gezelschap van de hoogste Engelen, totdat het vanaf deze hoogte naar de schepsels kijkt en tot het besef komt dat het heel klein is, dan heeft u volledige vrijheid bereikt en bekijkt dan de aardbol van bovenaf en ziet het de huizen en paleizen en steden waarin vele mensen gevangen zitten en het ziet eruit als speelgoed waarmee gespeeld wordt door kinderen.

Daarna wanneer men klaar is met spelen en er paleizen en kastelen zijn gebouwd, vegen zij het omver met de vloer gelijk makende en rammelen het door elkaar.

Dus vrijheid is het losmaken van de roo7 en het uit de kist te halen, totdat het opmerkelijke zaken zal aanschouwen dat zich in de maaksels van Allah swt bevind en in de schepping van Allah……