All posts by Bilal Fara-id (El-Khattabi)

Petitie: Stop de Koran Vernietiging in Nederland

Petitie:
Stop de Koran Vernietiging in Nederland

Start datum petitie:

Zaterdag 13 Januari 2024

Link petitie:

www.petitie24.nl/s5054

Bijbel: de tong dat dood en verderf teweeg brengt (een kruisverwijzing aangaande vloekers)

Romeinen 3:13-15 hHun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; islangenvenijn is onder hun lippen;
kWelker tong vol is van vervloeking en bitterheid;
lHun voeten zijn snel om bloed te vergieten;

h Ps. 5:10, i Ps. 140 (:4).
k Ps. 10:7.
l Spr. 1:16, Jes. 59:7.

Bijbel met Uitleg, Statenvertaling | Psalmen, blz. 1729