Category Archives: Evangelie & Torah

De eerste rechterlijke veroordeling van Jezus Christus vzmh

Aantekeningen van de zondagspreek bij het Bijbel inloophuis In de Gouwstraat, met als titel: “En zij allen veroordeelden hem”.

Datum: zondag 10 maart 2024
Predikant Evangelist: Martin Rozema, moge God hem nog meer leiden en ons van profijt zijn, amin.
Bijbel: Markus 14:53 en voorts.

Een wonder van Jezus Christus vzmh is de garantie van niet erkentelijke afgoderij op zich te nemen, als vrijspraak en onschuld van iedere volgeling (christenen).

Ten eerste was de Profeet Jezus vzmh onschuldig en zelfs zonder zonden.
Ten tweede was de ten laste legging dat hij zich wilde opofferen in ieders plaats, tegen de vloek der wet.
Ten derde was het doel van het vonnis, om Jezus vzmh via een valse veroordeling te verachten met een spraakverbod.

De rechter kon deze aanklacht niet echt aan en ging weeklagend zijn kleren verscheuren.

Pilatus heeft later Jezus vzmh tegen beter weten in ter dood veroordeelt.

Wallahu a’lam

Wasalaam

Het worden van een edelsteen als parabel voor een krachtig innerlijk in het Christendom

De stadia van innerlijke ontwikkeling zijn als volgt, zoals vermeld wordt in het bovenstaand boekje:

Als eerste: water, bronnen, beken, rivieren enzovoorts.
Ten tweede: tarwe, dan gerst, dan wijnstok (da’wa doen), dan vijgenbomen, dan granaatappelen en tot slot olijfbomen.
Ten derde: vee en in combinatie met het tweede levert dat melk en honing op.
Ten vierde en als laatste: stenen, bergen, dan ijzer en dan koper.

Dit zijn stadia van ontwikkeling en ook niet zozeer bedoelt als stadia, maar ook als losstaande onderdeel in een geheel met als summum het hebben van gezag en geharnast zijn met koper, ja.

Bijbel: de tong dat dood en verderf teweeg brengt (een kruisverwijzing aangaande vloekers)

Romeinen 3:13-15 hHun keel is een geopend graf; met hun tongen plegen zij bedrog; islangenvenijn is onder hun lippen;
kWelker tong vol is van vervloeking en bitterheid;
lHun voeten zijn snel om bloed te vergieten;

h Ps. 5:10, i Ps. 140 (:4).
k Ps. 10:7.
l Spr. 1:16, Jes. 59:7.

Bijbel met Uitleg, Statenvertaling | Psalmen, blz. 1729

Een Bijbeltekst dat rond gaat over “uitroeien”

Op facebook kwam ik het bovenstaande tegen als kritiek op de Bijbel, in eerste instantie dacht ik, dat staat niet in de Bijbel, aangezien de bron bij de versie van deze tekst mij niet duidelijk was uit de citaat, de bovenstaande spreekt voor zich, het staat in de Bijbel.

Na enige research dat ik hieronder zal uittypen, werd mij duidelijk dat het een geestelijke uitroeiing is waartoe Allah Mozes bevolen had. Dit wil zeggen via een vorm van smeekbeden, aeromidi en innerlijke motivatie-strijd.

Op deze manier is het uitroeien zoals Allah het noemt in de Koran, wa maa ramaytum idz ramaytum, walakinna Allaha rammaa, vertaling: “en jullie hebben niet gegooid (geschoten) wanneer jullie gooien (werpen), maar Allah heeft het gegooid.”

In Exodus staat:

Ex. 17:14 – Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat IK de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel.

Dit stuk is een exegese op de geciteerde afbeelding. Het is dus duidelijk dat er hier geen ijzeren wapens aan te pas is gekomen, maar veeleer geestelijke wapens.