Categorie archieven: قيم و أخلاق

Les in Tasawwuf van ibn Madani op tv kanaal Assadissa

Donderdag 14-09-2023

Mijn aantekeningen van wat verwoord is door de edele cheikh ‘Abdullah hafithahullah:

Het hart is onrustig en alleen Allah kan dat ongedaan maken, door Hem nabij te zijn, middels het aannemen van treurig zijn tezamen met het (leren) kennen van Allah (in Zijn openbaring). Dan zult u blij en vrolijk zijn met de Genade van Allah. Hiervoor moet u zich naar Allah snellen en zult u rust vinden in tijden van ongemak. Dit vereist berust zijn in hetgeen dat komt en geweest is (al-Qadr). Dus wanneer iets hiervan u bereikt heeft en u het juiste geduld uitoefend, dan bevind u zich onder het toeziend Oog van Allah dat niet stoppen zal bij een godsbewuste, en met de liefde voor Allah dat tot uitdrukking komt in Hem te gedenken (al-dhikr) in vertrouwelijkheid.

Dit niveau is een specialistisch niveau waarbij het hart reist van aanbidding naar aanbidding van Allah en zo’n persoon zal een oplettend leven leiden en zijn genoegzaamheid zal gelijk zijn aan die van Allah.

Het houden aan Allah wil zeggen in de aanbiddingen wat leidt tot de bescherming van Allah. Er is in het hart een “ka’ba” waarmee Allah bereikt wordt door hen die Allah nabij zijn (in vroomheid).


Soera: 29 (Al-‘Ankaboot) Vers: 69
 

وَٱلَّذِينَ جَٰهَدُواْ فِينَا لَنَهدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَاۚ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَمَعَ ٱلمُحسِنِينَ

En wat betreft degenen die hard voor Ons streven, Wij zullen hen zeker naar Onze Paden leiden. En waarlijk, Allah is zeker met de weldoeners.

Het bereiken van foutloosheid (العِصْمَةُ) of clairvoyance (karama) kan alleen met de Wil van Allah.

Download flyer van geschreven tekst.

Les in Tasawwuf van ibn Madani op tv kanaal Assadissa

Op donderdag 21 september 2023 kreeg ik de volgende aantekeningen op papier van wat verwoord is door de edele cheikh ‘Abdullah Madani op tv kanaal Assadissa van Marokko:

Wij genieten van de geneugten van vrijheid. Het onderwerp gaat wederom over Tazkiyyah, wat zuiveren betekent. En het voordeel dat je hierop wilt bereiken en vooral willen is het resultaat via aanbiddingen en dit resultaat heet: vrijheid.

Vrijheid zorgt voor:

  1. Een oogverblindende vrijheid الحرية الشارقة
  2. Een kracht dat “op stelten zet” القوة الخارقة
  3. De goede werken die rechtlijnig zijn
  4. De zegeningen van vooruit helpen en/of het vooruithelpen om te zegenen met de medemens

A. Een oogverblindende vrijheid الحرية الشارقة:

Dit is de machtigste en edelste en mooiste vrucht van al-Tasawwuf. En deze vrucht wordt niet gevoeld en ook niet verkregen behalve door degene die ernaar leeft; het is geen uitgesproken woord, en het is geen overgeleverd hadith en het is geen verhaal dat men elkaar in herinnering brengt.

En met deze vrijheid wordt er niet bedoelt wat de mensen her en der ervaren en bekend om staan en wat men ertoe aan zet en de stemmen ermee scanderen hier en daar.

Het is een vrijheid van een andere orde. En deze andere orde is het doel van ons bestaan en aanwezigheid en het is de reden van de openbaringen van Allah de Allerhoogste, wat Hij heeft doen nederdalen om ons ermee te bevrijden opdat wij een oogverblindende vrijheid beleven, waar we het over zullen hebben in onze zitting.

Het eerste onderwerp hierin is: Wat is deze vrijheid? Ten tweede: Wat zijn de verdiensten? Ten derde: Wat zijn de middelen om het te verwezenlijken. Ten vierde: Wat zijn de Maadjaalatuhaa. En ten vijfde: Wie zijn de bezitters ervan? En wat zijn de vruchten ervan en dat is de zesde.

De oogverblindende vrijheid, dat is de ontketening van de ziel uit haar gevangenschap in het lichaam alszijnde overstap naar onbekende genietingen, omdat er zielen (nufoos en arwaa7) zijn in veelvoud; die gevangen zijn in het binnenste van zijn ik. Deze arme ziel wil heel graag naar haar oorsprong, wat de hemelse contrijen is in de lucht, echter door de zware druk van gevangenschap van deze innerlijke kist, behoudt het haar genageld aan de grond en aardkorst (bodem).

En deze vrijheid wordt niet bereikt behalve wanneer deze ziel autonoom is en niet gebonden is aan de kist van dit lichaam of de kist van de grond, totdat er bevrediging is met deze vrijelijke hemelse rondgang, dat onbegrensd is en geen groepsdruk kent en volledige verzadigende vrijheid geniet.

De vrijheid waar de mensen het over hebben is de vrijheid dat iedereen wel kent als beschrijving. Echter de openbaringen van Allah zijn gekomen ter bevrijding van de menigte van deze aardse zandsbegrenzing; wat haar vast nagelt aan modder en aarde en zand. Deze arme ziel, dat altijd hulp inschakelt en genoten zoekt om terug te keren naar de oorsprong; wat in de lucht is en wat het ongeziene is en in de aanwezigheid met de meest edele gezelschap onder de Engelen.

En deze gevangenschap, daar is de mens laakbaar om en verantwoordelijk voor. Wil je ervaren bevrijd te zijn of stel je jezelf tevreden met modder?

Wanneer je op de hoogte bent van deze vrijheid en de gezelschap van de hoogste Engelen, totdat het vanaf deze hoogte naar de schepsels kijkt en tot het besef komt dat het heel klein is, dan heeft u volledige vrijheid bereikt en bekijkt dan de aardbol van bovenaf en ziet het de huizen en paleizen en steden waarin vele mensen gevangen zitten en het ziet eruit als speelgoed waarmee gespeeld wordt door kinderen.

Daarna wanneer men klaar is met spelen en er paleizen en kastelen zijn gebouwd, vegen zij het omver met de vloer gelijk makende en rammelen het door elkaar.

Dus vrijheid is het losmaken van de roo7 en het uit de kist te halen, totdat het opmerkelijke zaken zal aanschouwen dat zich in de maaksels van Allah swt bevind en in de schepping van Allah……

Download flyer van geschreven tekst.

Les in Tasawwuf van ibn Madani op tv kanaal Assadissa

Op donderdag 28 september 2023 kreeg ik de volgende aantekeningen op papier van wat verwoord is door de edele cheikh ‘Abdullah Madani op tv kanaal Assadissa van Marokko:

Alle lof aan Allah die zijn dienaren met vrijheid heeft geschapen en hen geaccepteerd heeft om een goed leven te leiden. En om hen de aarde te doen bereizen, met watersprovianden en hen de gezegende openbaring heeft doen toekomen, om hier stevig aan vast te houden en waarnaar de gevangenen om nodigen. En de zegen en vrede in voltalligheid over degene die gehoor heeft gegeven aan zijn openbaring; Muhamad.

We gaan verder met de oogverblindende vrijheid. En dit geauteurde en samengezochte kennis is geen izjtihaad van de cheikh, dus indien ik het juiste zeg dan komt dat van Allah de Meest Vrijgevige en de Subtiele, en anders is het afkomstig van mij en de satan en ik zoek bescherming bij Allah hiertegen.

Nu gaat het over de vrijheid in het lichaam en buiten het lichaam. Over de vrijheid buiten het lichaam is waar de nadruk moet liggen. Men kan zich afvragen waarom iemand bevrijd moet zijn van zijn lichaam?

En dit is geen eerlijke vraag maar ik zeg: men raakt bevrijd van het lichaam wanneer men de vermaarde zaken uit het verleden die foutief op papier gezet zijn en verspreid en zijn angst inboezemen, waar we het voorheen over hebben gehad.

Dit wordt verwezenlijkt zoals de mensen van kennis zeggen; dat de eerste stap gezet wordt middels het massaal wegschuiven van al het geschapene dat zich tussen jou en jouw Heer bevind.

Omdat de reden hiervoor is dat je bewust bent geworden en zij doden zijn en niet levendig zijn. Zij hebben voor zichzelf geen enkel zeggenschap in het levend zijn of het dood zijn of vermoeid zijn of benuttigd zijn en ook geen invloed op de terugkeer naar Allah.

Verwijderd alles hiervan uit jouw binnenste, terwijl je jezelf tot jouw Heer richt. Zo verdwijnt hetgeen zich tussen jou en jouw Heer bevind, om je standvastig te maken en de rest is aan Allah, ja3ni de rest van jouw ijver.

Dan zult u deze hele schepping als onbenullig beschouwen, ook al is het aanwezig, bezien vanuit de gevoelsmatige daden. Maar er is een verschil tussen de aanwezigheid van gevoelsmatige daden en de aanwezigheid van veroordelingen. Dit oordelen in jouw binnenste lijkt niet aanwezig, maar is weldegelijk aanwezig in de gevoelsmatige daden. Maar laat dit niet tussen jou en jouw Heer in komen, Hij wie naar u gericht is en in de hadith Qudsi wordt er door Allah Gezegd:

Oh kind van Adam. Ik heb u geschapen voor Mijzelf, en Ik heb alles voor u geschapen, dus Mijn Aandelig Zijn is dat u niet overmand raakt door alles dat tussen ons komt …….. (Editor: of zoals hoe het gezegd wordt.)