Wat is het verschil tussen u en satan als u nooit over de Islam praat?

كل مؤمن يستطيع أن يبلغ

قال العلامة عبد المحسن بن حمد العباد حفظه الله تعالى:-

ليس بلازم أن يكون الإنسان عنده شهادة يعني متخرج من كلية، أو أنه ملازم شيخ مدد طويلة، من كان عنده شيء من العلم ومتمكن فيه، ولو كان فائدة أخذها من عالم فإنه يبلغها لغيره.

Bron: https://twitter.com/aqwal_ahl_alelm/status/1709615102003909098?t=QxTLgkECCuLQsQd5y0hA1A&s=19

 

De Joods Christelijke en Islamitische wet voor de beschuldiging van overspel zonder bewijs…

De Bijbel leest dat God Zei:

Numeri 5:30 Of als over een man de ijvergeest zal gekomen zijn en hij over zijn huisvrouw zal geijverd hebben, dat hij de vrouw voor het aangezicht des HEEREN stelle, en de priester aan haar deze ganse wet volbrenge. (Te weten: Numeri 5:11-31 De wet op de ijverzucht {achterdocht})

De Koran leest dat God Zei:

En degenen die hun echtgenotes beschuldigen, maar geen andere getuigen hebben dan zichzelf, laat ieder van hen vier maal in de naam van Allah zweren, dat men degene is die de waarheid spreekt. En dat de vijfde (getuigenis) (moet) de oproeping van de vloek van Allah over hem is, als hij een leugen (over haar) verteld heeft. Maar het zal de bestraffing van haar afwenden, als zij vier maal voor Allah getuigt (zweert) dat hij een leugen vertelt. En haar vijfde (getuigenis) moet zijn, dat zij de toorn van Allah op haar afroept als hij de waarheid spreekt. [24:6-9]

Soera: 24 (An-Noor) Vers:10

وَلَوۡلَا فَضلُ ٱللَّهِ عَلَيكُمۡ وَرَحمَتُهُۥ وَأَنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ

En als de gunst van Allah en Zijn genade er voor jullie niet was, en als Hij niet de Vergever, de Alwijze was…..(dan zouden jullie snel ten onder gaan).

-M. F. Abdasalaam

https://koran.nl/soera-24-an-nur-het-licht/#10

11 islam-weetjes over wat eerst mee te beginnen of wanneer dit en dat?

Bismillaahi Rahmaani Raheem,

Allahumma salli wa sellim wa baarek ‘ala Nabiyunna wa Rasulika Muhamad wa ‘ala aalihi wa sahbihi adjma’in,

Asalaamu ‘alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu,

 1. De prostenering van vergeetachtigheid, sujud al-sahw verricht je voor de afsluitende teslim wanneer er sprake is van een naqs ja3ni een tekort of indien gewenst een verspreking en na de tesliem wanneer er zaken dubbel en extra zijn verricht (ziyada) die niet horen voor het verplichte 5 dagelijkse en nachtelijke gebeden (salat).

 2. Als je jouw schoenen aan doet begin je met jouw rechtervoet aantrekken en bij het uitdoen de linkervoet.

 3. Wanneer je over de lange dikke sokken wilt vegen dan begint vanaf de eerste veeg van het 24 uurse vegen geldigheid na het verbreken van de op rituele reinheid aangetrokken sokken door een wind, ontlastende wc-gang, met opzet overmatig overgeven en een wond dat veel bloed verlies geeft en/of overmatig pus/etter – dit zijn de verbrekers van de wudu.

 4. De volgorde van de wudu is aanbevolen, maar niet bindend, wat bindend is om alle bekende delen ritueel te reinigen.

 5. Takhlil doe je pas wanneer je een baard hebt en zonder baardgroei de onderkaakshals altijd meewassen als onderdeel van en tijdens het ritueel reinigen van het gezicht!

 6. Wanneer je vasten moet inhalen als gevolg van ziekte of reis verzuimsplicht in de maand Ramadan, nog voor de volgende Ramadan, dan gaat dit in de plaats van een eventueel vrijwillig vasten met de regels van het verplichte vasten.

 7. Je teen- en voetnagels knip je tenminste 1 keer binnen een termijn van om de 40 dagen.

 8. De vrouw mag zonder athan en zonder de omroep van iqama het verplicht gebed verrichten (ook in de moskee), net zoals dat zowel bij de man als bij de vrouw ook bij een vrijwillig gebed niet gebeurd (op de vrijwillige sunnah van de 2 raka’at na een athan na).

 9. De imam die het meest van de Koran en Sunnah heeft gememoriseerd is de eerste aangewezen imam, dan wie het meest in de Koran heeft gememoriseerd, dan degene met de meeste fiqh (geloofsbegrip), dan degene die als eerst moslim was en tot slot dan degene die behoort tot die met de oudste leeftijd onder de aanwezigen.

 10. De imam bepaald wie in zijn plaats mag invallen als imam en wie de athan en iqama omroept. Bij afwezigheid van zijn keus, dan het bestuur van de moskee.

 11. At-tayamum ter vervanging van de wudu en door afwezigheid van water of voor vrees van schade bij aanraking met water aan een lichaamsdeel of volledige onthouding van water; geld en is geldig voor vrijwillig en verplicht gebed (salat) met dezelfde regels vermeld aan het eind van het voorgenoemde bij punt 3. zonder het steeds opnieuw te hoeven doen voor ieder gebed, zonder dat er hierdoor sprake is van verbreking van staat van rituele reinheid.

Wallahu a3lam

Wasalaam

Deze bijdrage in een .txt bestand:
11_islam_weetjes.txt

Les in Tasawwuf van ibn Madani op tv kanaal Assadissa

Op donderdag 28 september 2023 kreeg ik de volgende aantekeningen op papier van wat verwoord is door de edele cheikh ‘Abdullah Madani op tv kanaal Assadissa van Marokko:

Alle lof aan Allah die zijn dienaren met vrijheid heeft geschapen en hen geaccepteerd heeft om een goed leven te leiden. En om hen de aarde te doen bereizen, met watersprovianden en hen de gezegende openbaring heeft doen toekomen, om hier stevig aan vast te houden en waarnaar de gevangenen om nodigen. En de zegen en vrede in voltalligheid over degene die gehoor heeft gegeven aan zijn openbaring; Muhamad.

We gaan verder met de oogverblindende vrijheid. En dit geauteurde en samengezochte kennis is geen izjtihaad van de cheikh, dus indien ik het juiste zeg dan komt dat van Allah de Meest Vrijgevige en de Subtiele, en anders is het afkomstig van mij en de satan en ik zoek bescherming bij Allah hiertegen.

Nu gaat het over de vrijheid in het lichaam en buiten het lichaam. Over de vrijheid buiten het lichaam is waar de nadruk moet liggen. Men kan zich afvragen waarom iemand bevrijd moet zijn van zijn lichaam?

En dit is geen eerlijke vraag maar ik zeg: men raakt bevrijd van het lichaam wanneer men de vermaarde zaken uit het verleden die foutief op papier gezet zijn en verspreid en zijn angst inboezemen, waar we het voorheen over hebben gehad.

Dit wordt verwezenlijkt zoals de mensen van kennis zeggen; dat de eerste stap gezet wordt middels het massaal wegschuiven van al het geschapene dat zich tussen jou en jouw Heer bevind.

Omdat de reden hiervoor is dat je bewust bent geworden en zij doden zijn en niet levendig zijn. Zij hebben voor zichzelf geen enkel zeggenschap in het levend zijn of het dood zijn of vermoeid zijn of benuttigd zijn en ook geen invloed op de terugkeer naar Allah.

Verwijderd alles hiervan uit jouw binnenste, terwijl je jezelf tot jouw Heer richt. Zo verdwijnt hetgeen zich tussen jou en jouw Heer bevind, om je standvastig te maken en de rest is aan Allah, ja3ni de rest van jouw ijver.

Dan zult u deze hele schepping als onbenullig beschouwen, ook al is het aanwezig, bezien vanuit de gevoelsmatige daden. Maar er is een verschil tussen de aanwezigheid van gevoelsmatige daden en de aanwezigheid van veroordelingen. Dit oordelen in jouw binnenste lijkt niet aanwezig, maar is weldegelijk aanwezig in de gevoelsmatige daden. Maar laat dit niet tussen jou en jouw Heer in komen, Hij wie naar u gericht is en in de hadith Qudsi wordt er door Allah Gezegd:

Oh kind van Adam. Ik heb u geschapen voor Mijzelf, en Ik heb alles voor u geschapen, dus Mijn Aandelig Zijn is dat u niet overmand raakt door alles dat tussen ons komt …….. (Editor: of zoals hoe het gezegd wordt.)

Verboden handelstransacties in de Islam

In de naam van Allaah, de Meest Genadevolle, de Schenker van Genade.
Uit het boek;
Verboden handelstransacties in de Islam (Al-Buyoo’ al-Munhee ‘anhaa fil-Islam) door Shaikh Saalih bin Fawzaan Al-Fawzaan hafithahullah. Vertaald door mij: Bilal El-Khattabi ghafarahullah, BSN: 134460017

Alle lof behoort toe aan Allaah, Heer der Werelden, en moge de vrede en zegeningen van Allaah op de zegel der Profeten rusten, op zijn familie en op al zijn metgezellen.

Dit is een korte behandeling van het onderwerp Verboden soorten van handelstransacties, wat is samen gesteld om het vermijden van deze dagelijkse rituelen voor de Moesliem mogelijk te maken – zodat zijn verdiensten van het toegestane zullen zijn, waardoor Allah hem van voordeel zal zijn in dit leven en het volgende. Oorspronkelijk, was de bron voor deze compilatie uit een lezing die ik gaf in Masjid Sumoo Walee al-‘Ahd al-Ameer ‘Abdullaah bin ‘Abdil-‘Azeez Aali Su’ood in Riyad in de maand van Jumaadal-Oolaa 1411H. Het volgende is de transcriptie van deze lezing: Lees verder Verboden handelstransacties in de Islam

{وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ} [المائدة : 65]