Perfectie in islam bestudering is op basis van deze boeken

Bismillahi Rahmaani Raheem,

Als 0e Kitaab al-‘ilm van abu Khaithama Zubair ibn shadaad al-Nasaa-ee in adab en akhlaaq talib al-‘ilm.

Als 1e ‘Aqeedah al-Safaraani alszijnde shi3r.

Als 2e Kitaab al-Oem van imam al-Shaafi3i in al-fiqh.

Als 3e Al-Mughni van ibn Qudaama al-Maqdisi in Maqasid al-Shari3a.

Als 4e tafsir ibn abi 7aatim.

Wallahu a3lam

Wasalaam

Dit is 25 minuten poëzie/shi3r over ‘Aqida welke ik hierboven aanbeveel. En hieronder de uitleggingen van deze mooie ‘Aqida: 🙂

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *