Rente/Riba rechten in De Torah (Eerste Testament) is niet van toepassing in en bij aanwezigheid van het land Israel, wel daarbuiten…

23:19 Gij zult van uw broeder geen rente nemen, noch van geld, noch van levensmiddelen, noch van iets anders waarvan men rente maakt;
23:20 van den buitenlander moogt gij rente nemen, maar niet van uw broeder; opdat Jahwe, uw god, u zegene in al uw bedrijf, in het land dat gij in bezit gaat nemen.

Bron: Het oude testament opnieuw uit den grondtekst overgezet en van inleidingen en aanteekeningen voorzien door dr. A. Kuenen, dr. I. Hooykaas, dr. W. H. Kosters en dr. H. Oort. (E. J. Brill, Leiden, 1899)

Editor: Deze profetie, van “het land dat gij in bezit gaat nemen” is in vervulling gegaan met de oprichting van het Joodse land Israel, en een land kent gelijke rechten bij gelijke gevallen, ja.

Geef een reactie