Shart Sahih Muslim

وقال ابن صلاح شرط مسلم في صحيحه ان يكون الحديث متصل الاسناد بنقل الثقة عن الثقة من اوله الى منتهى سالما من الشذوذ ومن العلة – انتهى

المصدر صيانة صحيح مسلم صفحة 72

En ibn Salaa7 zei dat de maatstaf in de Sahih van (imam) Muslim is dat de hadith volledig verbonden is (zonder onderbreking) in de keten van overlevering (isnad) en met een uiterst betrouwbare van een uiterst betrouwbare (thiqa) vanaf het begin (van de isnad) tot de laatste (overleveraar), vrij van twijfelachtige overtreffingen en vrij van verborgen tegenspraak.

Bron: Siyaanat sahih muslim, blz. 72.

Ow en thiqa wil zeggen tenminste altijd 1 rak3a witr bidden als nachtgebed en bij nalatigheid als 2 rak3a overdag vanaf en na fajr salat. Ja.

De Marokkanen verkiezen Sahih muslim niet omdat er meer belang gehecht wordt aan de authenticiteit ervan maar om de volgende redenen zoals dat Sahih bukhari de betekenis als voldoende beschouwd en het inkorten van de overleveringen.

Daarnaast heeft muslim voor elke hadith een aanheffing of terwijl een titel op basis van het onderwerp van de overlevering in tegenstelling tot bukhari die meerdere ahadith (met een andere onderwerp) onder één kop samenstelt.

Tot slot wordt in muslim vermeld wat de andere ketens van overleveringen zijn bij één en dezelfde hadith, ja.

Wat betreft muslim dan is hij meer gericht onder wiens gezag een hadith عنعن is overgeleverd zelfs als niet bewezen kan worden dat de overleveraars elkaar tegengekomen zijn zo lang het maar in dezelfde tijd is, in tegenstelling tot bukhari die een ontmoeting als een bewezen gegeven hanteert ja.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *