Een Bijbeltekst dat rond gaat over “uitroeien”

Op facebook kwam ik het bovenstaande tegen als kritiek op de Bijbel, in eerste instantie dacht ik, dat staat niet in de Bijbel, aangezien de bron bij de versie van deze tekst mij niet duidelijk was uit de citaat, de bovenstaande spreekt voor zich, het staat in de Bijbel.

Na enige research dat ik hieronder zal uittypen, werd mij duidelijk dat het een geestelijke uitroeiing is waartoe Allah Mozes bevolen had. Dit wil zeggen via een vorm van smeekbeden, aeromidi en innerlijke motivatie-strijd.

Op deze manier is het uitroeien zoals Allah het noemt in de Koran, wa maa ramaytum idz ramaytum, walakinna Allaha rammaa, vertaling: “en jullie hebben niet gegooid (geschoten) wanneer jullie gooien (werpen), maar Allah heeft het gegooid.”

In Exodus staat:

Ex. 17:14 – Toen zeide de HEERE tot Mozes: Schrijf dit ter gedachtenis in een boek, en leg het in de oren van Jozua, dat IK de gedachtenis van Amalek geheel uitdelgen zal van onder de hemel.

Dit stuk is een exegese op de geciteerde afbeelding. Het is dus duidelijk dat er hier geen ijzeren wapens aan te pas is gekomen, maar veeleer geestelijke wapens.

Geef een reactie