Tag archieven: my

Geesteswetenschappen 21e fundament (slot)

“Oogwenken en andere niet goedbedoelde gebarende poespas doet jou/u uit de maat lopen. Hierin is het noodzakelijk om een strakke houding aan te nemen en niet deel te nemen aan bedrieglijke interactie: dit heet integriteit. Flexibel zijn is belangrijker, maar zonder integriteit kan dit leiden tot borderline (veel schommelingen in gesteldheid).” (Bilal Fara-id)

Geesteswetenschappen 20e fundament

“Prrrrrrr chayy: praten kunnen wij allemaal, of nou ja, bijna allemaal. Zaak bij juiste communicaties is om de omgevingscontext in het gesprek op te nemen en het achterste van jouw/uw kiezen wel te beamen maar niet per se mee op hoeft in te haken. Stiltes kunnen vormen van wijsheid zijn, maar vaak ook niet!” (Bilal Fara-id)

Geesteswetenschappen 19e fundament

“Jezelf laten gelden wil zeggen dat je moet open staan voor aandacht, ja zelfs wanneer het tegen jouw/uw haren in strijkt. Natuurlijk is geen aandacht ook aandacht, maar het gaat in deze om wat je er zelf van maakt en niet zo zeer om wat je toegespeeld kan krijgen.” (Bilal Fara-id)

Geesteswetenschappen 18e fundament

“Wijsheid komt met de jaren en leren is door te herhalen. Leer te anticiperen en uw intuïtie op haar waarde te schatten. Het wisselen van tanden gebeurd in de vroege kinderjaren, gebruik daarom jouw grote mensen tanden verstandig en verzorgend. Iedere situatie is anders en uniek.” (Bilal Fara-id)

Geesteswetenschappen 17e fundament

“Taak is om jezelf te harnassen met juiste authentieke informatie, opdat een slaafachtig leven uit mag blijven. Weet dat onwetendheid de dooddoener is om her en der bewust en onbewust aan zaken mee te doen die afbreuk doen aan jouw/uw gesteldheid.” (Bilal Fara-id)

Geesteswetenschappen 16e fundament

“Een neurose wil zoveel zeggen als het bekende fenomeen dat bekend staat als een burn-out (bijnier uitputting). Dit is niet wat het lijkt, veeleer is er sprake van een emotionele overbelasting alszijnde wir war in iemands ups en downs. De remedie hiertegen is simpelweg geen doodrenner te willen zijn en het bij hardlopen te houden.” (Bilal Fara-id)