Tag Archives: wicca-lie

Geesteswetenschappen 20e fundament

“Prrrrrrr chayy: praten kunnen wij allemaal, of nou ja, bijna allemaal. Zaak bij juiste communicaties is om de omgevingscontext in het gesprek op te nemen en het achterste van jouw/uw kiezen wel te beamen maar niet per se mee op hoeft in te haken. Stiltes kunnen vormen van wijsheid zijn, maar vaak ook niet!” (Bilal Fara-id)

Geesteswetenschappen 19e fundament

“Jezelf laten gelden wil zeggen dat je moet open staan voor aandacht, ja zelfs wanneer het tegen jouw/uw haren in strijkt. Natuurlijk is geen aandacht ook aandacht, maar het gaat in deze om wat je er zelf van maakt en niet zo zeer om wat je toegespeeld kan krijgen.” (Bilal Fara-id)

Geesteswetenschappen 18e fundament

“Wijsheid komt met de jaren en leren is door te herhalen. Leer te anticiperen en uw intuïtie op haar waarde te schatten. Het wisselen van tanden gebeurd in de vroege kinderjaren, gebruik daarom jouw grote mensen tanden verstandig en verzorgend. Iedere situatie is anders en uniek.” (Bilal Fara-id)

Geesteswetenschappen 17e fundament

“Taak is om jezelf te harnassen met juiste authentieke informatie, opdat een slaafachtig leven uit mag blijven. Weet dat onwetendheid de dooddoener is om her en der bewust en onbewust aan zaken mee te doen die afbreuk doen aan jouw/uw gesteldheid.” (Bilal Fara-id)

Geesteswetenschappen 8e fundament

“Weet dat reiniging de basis vormt voor elke nieuwe dag dat er inspanning geleverd wordt. De mens is van water afhankelijk in zijn schepping en dus ook als reiniging. Weet dat de geloofscredo die niet schizofreen is; de basis is om hierin niet in het extreme te vervallen (d.w.z. smetvrees/verloedering).” (Bilal Fara-id)

Zelfverzorging is zelfreiniging
En je bent niet wat je eet

Het begint al met een juiste handdruk-neiging
Dus pak ze beet

Vocht is het echte einde van de voedselketen
Zelfs voor een kat

Ooit ben je gevormd door vrouwelijke liefdesbeten
En in de donkerte zat, en ging je via de bevalling prat

Wispelturigheid ontstaat door tekort aan schoon zijn
Maar de smet wordt niet bevreesd

Dus hou je hierin klein
En wees niet te bedeesd

Ruim je spullen op
En zet de wereld op zijn kop

Bilal El-Khattabi

Geesteswetenschappen 7e fundament

“Weet dat jezelf afzonderen op 1 plek en zich afsluiten van de buitenwereld een last is dat slechts weinigen aan kunnen en daarom vereist een juiste draagkracht het om in de openbaarheid te treden voor een draagbaar draaglast.” (Bilal Fara-id)

Als baby’s zijn we allen eenkennig
Elk bedje even warm

En alles wat we willen, willen we stellig
Bij ontwaking uit slaap krijsen we als alarm

Alleen is maar alleen
Gefriemel een lach

Als baby is men slecht ter been
En iedereen observeert je met ontzag

Nieuwsgierigheid een uitnodiging
Overal zijn we te gast

Vooruit kruipen ook een ding
Als je te ver kruipt, houden ze je vast

Sla nu jezelf op de borst
Ga naar buiten en les uw dorst!

Bilal El-Khattabi